IRDOP tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên. Phát triển và chuyển giao các công nghệ có nguồn gốc từ sản phẩm thiên nhiên.

Tổ chức khoa học

Liên hệ

Facebook | Linked In | Email  

Dịch vụ khoa học

Chuyển giao công nghệ

công nghệ | đặt hàng nghiên cứu

Kiểm nghiệm

năng lực kiểm nghiệm | phép thửgởi mẫu | kết quả | khiếu nại

Đào tạo & tập huấn

khoá học | đăng ký 

Phát triển sự nghiệp

Làm việc tại IRDOP

môi trường khoa học | lĩnh vực

vị trí ứng tuyển

Tuyển dung

quy trình | nộp hồ sơ

​Giải đáp & hỗ trợ 

IDROP

© 2019 Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên - IRDOP

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội

Điện thoại: (024)-3553-5355

Mạng xã hội 

  • facebook
  • linkedin