IRDOP / Tuyển dụng

Xây dựng IRDOP

Nếu như bạn đang tìm một nơi đánh giá cao trí tò mò, niềm đam mê và mong muốn học hỏi của bạn, nếu bạn đang tìm kiếm những đồng nghiệp là những người có suy nghĩ lớn và sẵn sàng đối mặt với thách thức mới, thì IRDOP sẽ là nơi dành cho bạn!

Sales, Dịch vụ & Tư vấn

Nghiên cứu, Kỹ thuật & Công nghệ

Quản lý & Chiến lược

​Phân tích & Kiểm nghiệm