top of page

​PGS. TS. Trần Thị Oanh

Giới thiệu về người sáng lập IRDOP

Tầm huyết 30 năm trong nghề

 

Oanh.Tran@irdop.org

  • Facebook
  • LinkedIn

Bài viết liên quan

bottom of page