Hội đồng khoa học

Chủ tịch:

 • PGS. TS. Nguyễn Thượng Dong

Phó chủ tịch:

 • TS. Nguyễn Bá Hoạt

Thành viên:

 • PGS. TS. Trinh Văn Lẩu

 • PGS. TS. Hoàng Minh Chung

 • PGS. TS. Nguyễn Minh Chính

 • TSKH Trần Văn Thanh

 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

 • TS. Phạm Thị Minh Thuỷ

 • TS. Nguyễn Thị Sinh

 • TS. Phương Thiện Thương

 • Ths. Hà Thị Yến

 • TS. Tống Thị Tam Giang

 • TS. Đinh Thị Hồng Minh

 • TS. Lưu Trường Sinh

 • Ths. Trần Thị Vân

Quyết định thành lập hội đồng khoa học

logo.jpg

IRDOP

12 Phùng Khoang,

Trung Văn

Nam Từ Liêm, Hà Nội

_

+84-24-3553-5355

Nội dung

Giới Thiệu

Các nghiên cứu

Kiểm nghiệm

​Tư Vấn - đào tạo

Tuyển dụng

Mạng Xã Hội

Facebook

Linked-in

Liên kết

Elemento Việt Nam

Cat canh Cap

​Quy Ung Thu Da VN

©2021 Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên