top of page

​CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

LICENSE & PATENT

IRDOP chuyển giao và tư vấn chuyền giao công nghệ.

Các công nghệ IRDOP sẵn sàng chuyền giao bao gồm:

- Cao định chuẩn chiết xuất từ dược liệu Việt Nam

- Chế phẩm dạng bào chế kem, gel, serum,... làm hệ trị liệu qua da.

- Chế phẩm dạng bào chế: cốm, trà, viên nén, viên nang,...

- Chế phẩm bào chế công nghệ cao: nano, tế bào gốc.

- Các nguyên liệu tinh sạch từ dược liệu: Cucumin, rutin, tinh dầu,...

bottom of page