top of page
IRDOP tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên. Phát triển và chuyển giao các công nghệ có nguồn gốc từ sản phẩm thiên nhiên.

Tổ chức khoa học

Liên hệ

Facebook | Linked In | Email  

Dịch vụ khoa học

Chuyển giao công nghệ

công nghệ | đặt hàng nghiên cứu

Kiểm nghiệm

năng lực kiểm nghiệm | phép thửgởi mẫu | kết quả | khiếu nại

Đào tạo & tập huấn

khoá học | đăng ký 

Phát triển sự nghiệp

Làm việc tại IRDOP

môi trường khoa học | lĩnh vực

vị trí ứng tuyển

Tuyển dung

quy trình | nộp hồ sơ

Giải đáp & Tư vấn

Liên hệ

THÀNH VIÊN IRDOP

facebook_1607055886610_67404809334320087
PGS.TS Trần Thị Oanh

Founder

TS-Nghi.jpg
TS.Nguyễn Hữu Nghị

Vice Director

NM-Chinh.png

Senior Scientist

IMG_20201203_170617.jpg
TS.Trần Xuân Đức

Senior Scientist

Nguyen-Ba-Hoat-1.png
TS.Nguyễn Bá Hoạt

Senior Consultant

PGS.TS Nguyễn Minh Chính
bottom of page