top of page

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN: Xác định và thẩm định phương pháp thử nghiệm

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN: Xác định và thẩm định phương pháp thử nghiệm

1. Đối tượng: kiểm nghiệm viên, Nhân viên quản trị hệ thống Vilas

2. Thời gian (01 ngày lý thuyết, 01 ngày thực hành): 17h00 ngày Thứ Năm 12/01/2023.

3. Địa điểm: Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên, 12 Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Giấy chứng nhận: Viện IRDOP

5 Kinh phí: Miễn phí.

6. Giảng viên: Kiểm nghiệm viên chính, viện IRDOP

7. Đăng ký học viên: theo contact đã có trên Webside.

Comentários


bottom of page