top of page

Đào tạo miễn phí dành cho kiểm nghiệm viên, quản trị hệ thống Vilas.

Viện IRDOP mở lớp tập huấn kỹ năng: “Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.

- Đối tượng: kiểm nghiệm viên, quản trị hệ thống Vilas

- Thời gian: 17h00 ngày 26/12/2022.

- Địa điểm: Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên, 12 Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Giấy chứng nhận được cấp bởi Viện IRDOP

- Kinh phí: Miễn phí.

- Đăng ký học viên theo contact đã có trên Webside.

Comments


bottom of page