top of page

Đào tạo về quản lý thời gian

“Quản lý thời gian” đó là chủ đề buổi đào tạo nội bộ ngày 16/5/2020 vừa qua của Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên. Đây là chủ đề được mọi người quan tâm, chiêm nghiệm và đúc kết thường xuyên vì vậy khoảng thời gian 2 giờ dường như quá ít để mọi người cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Quản lý thời gian hiệu quả để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong công việc. Ngược lại khi xác định mục tiêu càng rõ ràng thì việc quản lý thời gian càng hiệu quả. Các nguyên tắc trong phương pháp “SMART” giúp xác định mục tiêu chuẩn xác.

Khi đã có mục tiêu rõ ràng, cần phải sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên. Đánh giá mức độ ưu tiên cần sử dụng ma trận quản lý thời gian Eisenhower.

Để quản lý thời gian hiệu quả cần hình thành những thói quen mới, thói quen không trì hoãn, thói quen luôn chuẩn bị kỹ lưỡng,… Sử dụng thời gian hiệu quả cho công việc, cho người thân, bạn bè, cho riêng mình sẽ mang lại cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.
Comments


bottom of page