top of page

Bài viết trên báo "Thương hiêu & Công Luận về Hội thảo khoa học do Viện IRDOP tổ chức

"Khai thác và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm từ thiên nhiên" - đó là tiêu đề bài viết trên báo Thương hiệu và Công Luận, số ra ngày 13 tháng 7 năm 2022, giới thiêu về Hội thảo 'Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên' do Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) tổ chức ngày 13 tháng 7 nawm 2022.


Comentários


bottom of page