top of page

Báo suckhoedoisong.vn đưa tin về Hội thảo "Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên"

Hội thảo "Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên" do Viện ngiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) tổ chức vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội. Đưa tin về sự kiện này, báo Sức khỏe và Đời sống đã có bài viết "Các sản phẩm từ thiên nhiên đang trở thảnh xu hướng toàn cầu". Chi tiết bài viết tại https://suckhoedoisong.vn/cac-san-pham-tu-thien-nhien-dang-tro-thanh-xu-huong-toan-cau-169220714150144616.htm


Kommentare


bottom of page