top of page

Báo Vietnamnet.vn đăng tin về Hội thảo "Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên"

Hội thảo 'Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên" đã được Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên tổ chức ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại hà Nội. Chuyên mục "Thị trường tiêu dùng" trên báo Vietnamnet.vn ngày 14 tháng 7 năm 2022 có bài viết về sự kiện này. Chi tiết bài viết tại https://vietnamnet.vn/hoi-thao-nang-cao-chat-luong-san-pham-tu-thien-nhien-2039890.html

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page