top of page

Cục quản lý Môi trường y tế cấp chứng nhận Viện IRDOP đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm hóa chất

Cục quản lý Môi trường y tế cấp chứng nhận Viện IRDOP đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn

Viện IRDOP đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn theo Công văn số 475/MT-SKHC ngày 28/2/2020 của Cục quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y TếComments


bottom of page