top of page

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ngày 18 tháng 5 năm 1963, tại Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân”. Lời dạy của Người cũng chính là mục tiêu, sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra đối với khoa học và công nghệ nước nhà. Từ đó, ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong sản xuất. Ngoài ra, đây là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo của các nhà khoa học đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Kỷ niệm 58 năm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2021), với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, tập thể các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) tự hào với những nỗ lực, nhiệt huyết và thành tựu của viện IRDOP trong năm vừa qua. Đồng thời, với sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của mình, tập thể các cán bộ làm công tác khoa học công nghệ và viện IRDOP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo với khát vọng và niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, vượt qua khó khăn và thách thức để tạo ra nhiều thành tựu Khoa học và công nghệ thiết thực, mang lại lợi ích cho đât nước, nhân dân, và đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page