top of page

Chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2022.Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 59 năm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2022), với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, tập thể các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) tự hào với những nỗ lực, nhiệt huyết và thành tựu của viện IRDOP trong năm vừa qua. Đồng thời, với sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của mình, tập thể các cán bộ làm công tác khoa học công nghệ và viện IRDOP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo với khát vọng và niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, vượt qua khó khăn và thách thức để tạo ra nhiều thành tựu Khoa học và công nghệ thiết thực, mang lại lợi ích cho đât nước, nhân dân, và đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

コメント


bottom of page