top of page

Chỉ tiêu kiểm nghiệm công bố tổ yến

Chỉ tiêu kiểm nghiệm công bố tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến được xây dựng căn cứ theo:

 • Quyết định 46/2007/QĐ–BYT quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, 

 • QCVN 8–2/2011–BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm,

 • QCVN 8-3/2012–BYT về quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi nấm trong thực phẩm.

Các sản phẩm áp dụng bao gồm tổ yến các sản phẩm từ tổ yến


Công bố IRDOP - Tổ yến
 

Các tiêu chí gồm có:

Cảm quan

 1. Màu sắc

 2. Mùi

 3. Vị

 4. Trạng thái

Hoá lý: 

 1. Xơ dinh dưỡng

 2. Năng lượng (Calories)

 3. Hàm lượng chất béo

 4. Đạm (Protein)

 5. Carbon Hydrates (Carbs)

 6. Độ ẩm

Kim loại nặng

 1. Natri

 2. Thủy ngân

 3. Cadimi

 4. Chì

Vi sinh

 1. Tổng số bào tử nấm mốc - men

 2. B. cereus

 3. Clostridium perfringens

 4. S. aureus

 5. E. coli

 6. Coliforms

 7. Tổng số vi khuẩn hiếu khí 

Gửi mẫu miễn phí và công bố sản phẩm toàn quốc

Viện kiểm nghiệm IRDOP - ISO/IEC 17025

 • 12 Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Lô I-4B-2.1, Đường N3  Khu Công nghệ cao TP. HCM  Phường Long Thạnh Mỹ  TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Chat Zalo  • 024 3553 5355  • kiemnghiem@irdop.org

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page