top of page

Elemento Việt Nam - Khát vọng vươn xa

Là nhà tài trợ bạc của Hội chợ trực tuyến Internet Expo 2021, Công ty CP Elemento Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông. Nhiều bài viết phản ánh mô hình phát triển của Công ty cũng như các sản phẩm được yêu thích. Báo điện tử InvestTV đã có bài phỏng vấn PGS. TS. Trần Thttps://invest.com.vn/megastory/pgs-ts-tran-thi-oanh-khong-co-con-duong-di-ly-thu-nao-la-con-duong-khong-co-thu-thach/?fbclid=IwAR3t9nbl3UEpvsgEt-7GJsgEE-oXFKaGj786u33pOg2XJfvz6oW0AtheY_8&gidzl=LBnjAYUp-JXKf6Wl9QZ-Eb6XR2ez-wrlIVKvUsdvgJiSycekEA_oRapqCIjjzQ0xJAbbUp52EQ0X9xRuFGhị Oanh, chủ tịch HĐQT Công ty CP Elemento Việt NamComments


bottom of page