top of page

Hợp tác giữa IRDOP, Việt Nam và Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan

Ngày 15/11/2019 IRDOP và Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan đã tiến hành ký kết Thỏa thuận ghi nhớ Hợp tác nghiên cứu khoa học.

Thỏa thuận ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên, Việt Nam Và Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan

Trên cơ sở nhu cầu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Viện nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP), Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan. Hai đơn vị đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực và hoạt động như sau:

  1. Hai cơ quan sẽ cùng nhau xây dựng và triển khai các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu và đào tạo cho các cán bộ nghiên cứu, nhân viên, kỹ thuật viên và sinh viên của hai đơn vị trong khuôn khổ thỏa thuận này.

  2. Hai cơ quan cùng có trách nhiệm thúc đẩy và phát triển các hợp tác thông qua các hoạt động dưới đây, dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau:

o Trao đổi cán bộ, nhân viên, sinh viên thông qua các khóa tập huấn, chương trình thực tập ngắn hạn

o Cùng chia sẻ, trao đổi vật liệu nghiên cứu và các ấn phẩm xuất bản

o Hợp tác trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ thiên nhiên

o Các hoạt động hợp tác và trao đổi khác mà cả hai bên cùng chấp thuận

  1. Để hợp tác giữa hai bên đạt được hiệu quả, hai đơn vị sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho người đại diện của hai đơn vị tham vấn lẫn nhau để xây dựng các kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể theo các nội dung đã liệt kê ở mục 2.

  2. Không đơn vị nào áp đặt phía đối tác về trách nhiệm tài chính cho việc tham gia vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận này.

Thỏa thuận hợp tác này sẽ có hiệu lực kể từ ngày lãnh đạo hai bên cùng ký và có giá trị hiệu lực trong 5 năm. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi, gia hạn khi hai bên trao đổi và thống nhất.

Viện Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên, Việt Nam

Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan

PGS.TS. Trần Thị Oanh TS. ĐôngChang-Hsien Tai

Chủ tịch Hội đồng Viện

Hiệu trưởng

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết
Comments


bottom of page