top of page

Hợp tác giữa Công ty CP DASAN Hàn Quốc và Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)
Ngày 19/1/2022, sau một thời gian trao đổi, đàm phán, Viện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) và công ty cổ phần DASAN, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, thử nghiệm trong quá trình phát triển và thương mại hóa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người tai Việt Nam của công ty. Nội dung thỏa thuận bao như sau:

Mục đích của thỏa thuận này để thiết lập và thúc đẩy các hợp tác giữa Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên, Việt Nam và Công ty Dasan, Hàn Quốc. Hai bên thống nhất sẽ hợp tác để thực hiện các nội dung sau: 1. Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên sẽ hợp tác với công ty Dasan để triển khai các thử nghiệm đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng virus của các thiết bị do công ty Dasan sản xuất và thương mại tại Việt Nam; 2. Hai bên nhất trí chia sẻ nguồn lực và thế mạnh của từng bên trong các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, đăng ký, công bố các sản phẩm của Dasan tại Việt Nam; 3. Hai bên đồng ý phối hợp làm việc một cách chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ quy định của pháp luật hai nước và các quy định của mỗi bên. Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, đề xuất các ý tưởng để cùng trao đổi, thống nhất đi đến hành động. Nội dung chi tiết của các hoạt động sẽ được trao đổi cụ thể bằng các hợp đồng kinh tế; 4. Các sản phẩm trí tuệ, thông tin nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh tạo ra trong quá trình hợp tác sẽ được tham vấn, thỏa thuận giữa hai bên bằng văn bản trước khi sử dụng để bảo vệ quyền lợi của hai bên; 5. Các thoản thuận hợp tác có thời hạn 3 năm kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2022 đến ngày 18 tháng 01 năm 2025; 6. Nội dung của thỏa thuận hợp tác và thông tin nghiên cứu thử nghiệm tiếp theo sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài; 7. Biên bản hợp tác này được lập tại thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện. Biên bản này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung với sự nhất trí bằng văn bản của hai bên. Trong trường hợp này, hiệu lực của biên bản hợp tác này sẽ hết hiệu lực kể từ khi thỏa thuận mới được ký kết.

HD IRDOP_DASAN.1
.pdf
Tải về PDF • 678KB

HD IRDOP_DASAN.2
.pdf
Tải về PDF • 408KB


Comments


bottom of page