top of page

Hợp tác với Đại học Kyushu, Nhật Bản, công bố kết quả nghiên cứu khoa học

Tên bài báo

Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-guided visualization analysis of intestinal absorption of acylated anthocyanins in Sprague-Dawley rats


Xem và download tại:


Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu quá trình hấp thụ và chuyển hóa của một số anthocyanin chiết xuất từ củ cà rốt tím. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật phân tích tiến tiến như sắc ký lỏng khối phổ (LC-TOF-MS) và quang phổ chụp ảnh bằng tia laser (MALDI-MSI) trên mô hình in vitro in vivo, đặc tính hấp thụ và chuyển hóa của anthocyanin được phần nào làm sáng tỏ. Các acylated cianidins được hấp thụ ở dạng không bị chuyển hóa vào mạch máu với hàm lượng cyanidin 3-O-(6-O-feruloyl-β-d-glucopyranosyl)-(1 → 6)-[β-d-xylopyranosyl-(1 → 2)]-β-d-galactopyranoside (CXFGG) sau 60 phút là 39.3 ± 0.1 pmol/mL huyết tương. Mô hình in vitro chỉ ra rằng CXFGG được vận chuyển qua thành ruột non nhờ protein vận chuyển các điện tích âm (OATP) và có thể được hấp thụ vào thành ruột qua OATP và protein vận chuyển đường (Glucose transporter 2) ở thành ruột non.

Bài báo được đăng trên tạp chí Food Chemistry, có chỉ số ảnh hưởng (impact factor, IF) 6.306 (https://www.journals.elsevier.com/food-chemistry) và được xếp hạng Q1 theo bộ khoa học và công nghệ Việt Nam và (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24039&tip=sid)

Comments


bottom of page