top of page

Hợp tác với Đại học Kyushu, Nhật Bản, công bố kết quả nghiên cứu khoa học


Viện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) hợp tác với trường đại học Y và trường đại học Nông nghiệp thuộc đại học Kyushu, Nhật Bản công bố nghiên cứu trên tạp chí Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology thuộc hiệp hội tim mạch Mỹ.


Tên công bố:

Accumulation of Plasma-Derived Lipids in the Lipid Core and Necrotic Core of Human Atheroma: Imaging Mass Spectrometry and Histopathological Analyses

Địa chỉ: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/ATVBAHA.121.316154

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu:

Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ quá trình sinh bệnh học của khối xơ vữa, bắt nguồn từ sự tích tụ lipid trong động mạch của người. Cơ chế phát triển của các mô lipid bị hoại tử và ý nghĩa của các quá trình oxy hóa phospholilid được đánh giá dựa trên công nghệ quang phổ chụp ảnh và kỹ thuật hóa mô miễn dịch.

Phương pháp và kết quả nghiên cứu

Khối xơ vữa động mạch của người bệnh được chia thành 3 nhóm: Lớp dày nội mạc bệnh lý với vùng lipid, mảng xơ vữa với lõi lipid và mảng xơ vữa với lõi hoại tử. Vùng lipid và lõi lipid được đặc trưng bởi sự lắng đọng của lipid ngoại bào. Lõi hoại tử bao gồm lipid ngoại bào và mô mỡ hoại tử. Tỷ lệ cholesteryl linoleate trên cholesteryl linoleate + cholesteryl oleate trong các vùng lipid ngoại bào và vùng hoại tử lipid khác biệt đáng kể so với vùng tế bào bọt do đại thực bào, và các vùng khu trú của các thành phần có nguồn gốc từ huyết tương (apo B và fibrinogen). Vùng lipid hoạt tử không có các sợi đàn hồi và collagen kèm theo sự xâm nhập của đại thực bào vào mô xung quanh. Các phospholipid không bị oxy hóa (Non-OxPL), phospholipid bị oxy hóa (OxPL) và đại thực bào bị oxy hóa (Mox) được phát hiện trong cả ba vùng tổn thương. Trong mảng xơ vữa có lõi lipid và mảng xơ vữa có lõi hoại tử, Non-OxPL có xu hướng khu trú ở lớp bề mặt trong khi OxPL được phân bố đồng đều. Các đại thực bào Mox phân bố cùng với các biểu mô chứa OxPL.

Kết luận

Trong bệnh xơ vữa động mạch ở người, lipid trong huyết tương tích tụ tạo thành vùng lipid trong lớp dày nội mạc bệnh lý, lõi lipid của mảng xơ vữa có lõi lipid, và lõi hoại tử của mảng xơ vữa có lõi hoại tử. Các mô mỡ trong lõi hoại tử đươc hình thành do mất các sợ cơ trơn và collagen. Phospholipid không bị oxy hóa (Non-OxPL) trong vùng tích tụ lipid sẽ bị oxy hóa tạo thành phospholipid oxy hóa (OxPL). Điều này góp phần vào sự phát triển các tổn thương thông qua đại thực bào Mox.

Commentaires


bottom of page