top of page

Hiệu quả của buổi đào tạo kỹ năng mềm

Theo kế hoạch đào tạo nội bộ năm 2020, nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho các nhân viên, ngày 8 tháng 5 năm 2020, tại Văn phòng Viện IRDOP,buổi đào tạo nội bộ đã được tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của các diễn giả Phan Thanh Hải và Lê Thị Thu Hoài, toàn bộ cán bộ nhân viên Viện đã tham gia thảo luận và thực hành hào hứng, sôi nổi.

Chuyên đề “Quy trình kiểm soát hồ sơ và lưu truyền nội bộ” giúp cho mọi người tiếp cận với các thói quen mới cần hình thành để cải tiến, chuẩn hóa quá trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu. Các đề xuất tập trung nhiều về ứng dụng điện toán đám mây. Khái niệm “vòng xoáy học tập” cũng mang lại ấn tượng sâu sắc.

Chuyên đề “Cải thiện kỹ năng thuyết trình” đã tạo ra không khí vui vẻ khi từng thành viên thực hành làm “thuyết trình viên”. Hiệu quả của buổi đào tạo thể hiện rõ khi mỗi người thực hành lại lần hai đều tự tin, truyền cảm hơn hẳn.
Comments


bottom of page