top of page

LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI NỮ TRÍ THỨC CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Ngày 27/4/2021, Lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi hội nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế đã được tổ chức. Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “Lãnh đạo Bộ Y tế luôn thể hiện quan điểm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế cũng như vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ”

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt


Chi hội Nữ trí thức Cơ quan Bộ Y tế là một trong 30 Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam. Sau 3 năm được thành lập và hoạt động đã tập hợp, đoàn kết nữ trí thức của Bộ Y tế nhằm phát huy tiềm năng, vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức ngành y tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Trần Thị Oanh đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởng Ban chấp hành và Chi hội Nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế bước sang giai đoạn phát triển mới, phát huy tài năng, sức sáng tạo của nữ trí thức ngành Y tế không chỉ trong cơ quan Bộ mà được phát triển, tập hợp rộng rãi ở tất cả các ngành khác nhau của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam PGS.TS Trần Thị Oanh thông qua Quyết định công nhận Ban Chấp hành và phát biểu động viên Chi hội và hội viên


Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt chụp ảnh lưu niệm


(Tin và ảnh được cung cấp bởi Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam)

コメント


bottom of page