top of page

Tuyển Dụng Nghiên Cứu Viên Hóa

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Thiên Nhiên tuyển dụng nghiên cứu viên hóa

1. Mô tả công việc

Ngạch Nghiên cứu viên cao cấp (TS): Chủ trì các đề tài, dự án các cấp. Đề xuất các ý tưởng nghiên cứu. Trưởng các Ekip khoa học. Hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước. Làm giảng viên đào tạo cho các nghiên cứu viên chính và nghiên cứu viên

Ngạch Nghiên cứu viên chính (ThS): Tham gia thành viên các đề tài, dự án các cấp, tham gia sinh hoạt học thuật chuyên ngành. Làm việc trong nhóm lãnh đạo Ekip khoa học của Viện. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu. Viết báo cáo, các bài báo và biên soạn tài liệu liên quan đến hoạt động. Tham gia trợ giảng đào tạo cho nghiên cứu viên

Ngạch Nghiên cứu viên (ĐH): tham gia triển khai các đề tài, dự án. Làm việc trong các Ekip hoa học. được đào tạo nâng ngạch nghiên cứu

2. Yêu cầu công việc

Ngạch Nghiên cứu viên cao cấp (TS): Học vị Tiến sỹ HÓA HỌC. Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Đã chủ trì ít nhất 1 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương trở lên. Có khả năng đưa ra ý tưởng nghiên cứu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và các bài báo khoa học, hoàn thiện kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh. Sử dụng được ngoại ngữ để làm việc. Lãnh đạo các Ekip khoa học. Làm giảng viên đào tạo Nghiên cứu viên chính và Nghiên cứu viên.

Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại nước ngoài hoặc đã làm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất Hóa mỹ phẩm.

Ngạch Nghiên cứu viên chính (ThS): Học vị Thạc sỹ HÓA HỌC trở lên và có kinh nghiệm từ 3 năm thuộc lĩnh vực HÓA HỌC. Đã tham gia thực hiện thành công ít nhất 1 đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên. Có khả năng, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và các bài báo khoa học. sử dụng được ngoại ngữ để làm chuyên môn. Làm trợ giảng viên đào tạo Nghiên cứu viên chính và Nghiên cứu viên. Tham gia thành viên các đề tài, dự án các cấp.

Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại nước ngoài hoặc đã làm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất Hóa mỹ phẩm.

Ngạch Nghiên cứu viên (ĐH): Tốt nghiệp Đại học trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực HÓA HỌC. Đã tham gia triển khai các đề tài, dự án. Làm việc trong các Ekip hoa học. được đào tạo nâng ngạch nghiên cứu.

Ưu tiên các ứng viên đã làm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất Hóa mỹ phẩm.

3. Thông tin khác:

– Số lượng cần tuyển: 03 người

– Lương:

+ Nghiên cứu viên cao cấp: Lương 20 triệu trở lên/1 tháng

+ Nghiên cứu viên chính: 10 triệu trở lên/1 tháng

+ Nghiên cứu viên: Từ 7 triệu trở lên/1 tháng

– Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2022

– Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Trên trang Web của Viện

+ Văn phòng Viện: Số 176, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Ms Hương ĐT: 098 6622 080.

Commentaires


bottom of page