top of page

Sinh hoạt khoa học thường kỳ Tháng 6

Buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 6 của Viện nghiên cứư IRDOP đã diễn ra từ lúc 14h00 đến 16h00 ngày 8 tháng 6, tại phòng họp tầng 1, 176 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Lãnh đạo viện và các nhà khoa học đã tham dự. Các báo cáo chính được trình bày gồm:

1. Nghiên cứu khả năng hỗ trợ điều trị ung thư từ các bài thuốc Nam của lương y Nguyễn Văn Phòng bằng mô hình in vitroin vivo

2. Tổng quan về miếng dán vết bỏng


bottom of page