top of page

Tiêu chuẩn chất lượng “nước sạch” sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước thách thức hết sức lớn về nạn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị. Trong khi nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể và chất lượng nước ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe con người.

Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Theo đó, với 99 thông số chất lượng nước đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được quy định giới hạn cụ thể, chất lượng nước được quản lý chặt chẽ khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo tiêu chí an toàn khi sử dụng.

Cũng theo thông tư này, tất cả các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Thông số chất lượng nước sạch nhóm A

Đây là những thông số mà tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm.

Bảng 1.1. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch nhóm A và ngưỡng giới hạn cho phép


Các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Bảng 1.2. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch nhóm B và ngưỡng giới hạn cho phép
Thời điểm tiến hành thử nghiệm toàn bộ thông số nước sạch nhóm A và nhóm B:

· Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

· Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

· Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

· Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

· Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

Song song với việc nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên; Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên – IRDOP còn cung cấp dịch vụ phân tích – kiểm nghiệm với độ chính xác cao và cho kết quả nhanh chóng. Phòng thí nghiệm đã được Bộ Khoa học & Công Nghệ đánh giá và công nhận là phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2017.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, IRDOP cam kết đưa ra những giải pháp và dịch vụ tối ưu nhất trong phân tích – kiểm nghiệm.

Nguyễn Đức Trọng


Comments


bottom of page