top of page

Triển lãm Analytica Việt Nam 2019

Triển lãm Analytica Việt Nam 2019: Hội thảo về Giám định, Chứng nhận sản phẩm theo tiêu chí quốc tế và đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Trong khuôn khổ triển lãm Analytica Việt Nam 2019, Hội thảo về Giám định, Chứng nhận sản phẩm theo tiêu chí quốc tế và đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ (Hội thảo) cũng được tổ chức song hành. Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) đã tham dự hội thảo với chuyên đề: Đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực Dược Việt Nam do PGS. TS. Trần Thị Oanh, cố vấn cấp cao Viện IRDOP trình bày, gồm các nội dung sau:

· Đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực dược trên thế giới.

· Quản lý chất lượng thuốc ở Việt Nam.

· Mạng lưới kỹ thuật quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam.

· Hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức dân lập tại Việt Nam (cụ thể tại Viện IRDOP).

Hội thảo đã nâng cao nhận thức về kiểm tra, chứng nhận sản phẩm theo tiêu chí quốc tế và các hoạt động công nhận tại Việt Nam, cung cấp những thông tin cần thiết về các hoạt động hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển nghiên cứu KH&CN, sản xuất và kinh doanh, hướng dẫn của các nhà khoa học thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và thương thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ đồng thời cũng hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức dân lập tiêu biểu tại Việt nam đang hoạt động trong ngành Giám định, chứng nhận sản phẩm như Viện IRDOP.

Một số hình ảnh tại Triển lãm

Khai mạc triển lãm analytica Vietnam 2019Đại biểu Viện IRDOP tham dự triển lãm

Comments


bottom of page