top of page

Viện IRDOP công bố khoa học trên tạp chí quốc tế: Journal of Nutritional Science and Vitaminology

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên công bố khoa học trên tạp chí quốc tế: Journal of Nutritional Science and Vitaminology

Tháng 8 năm 2022, TS. Ngyễn Hữu Nghị, Phó Viện trưởng viện IRDOP đã công bố bài báo Visualization of food polyphenols trên tạp chí quốc tế ISI (Journal of Nutritional Science and Vitaminology). Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu của TS. Nguyễn Hữu Nghị về xây dựng và phát triển phương pháp ứng dụng quang phổ laser trong việc giải thích cơ chế hấp thụ và chuyển hóa của hợp chất polyphenols. Việc xây dựng và phát triển thành công phương pháp này đã tạo ra một công cụ mới rất hữu ích trong nghiên cứu đặc tính dược động học của polyphenols nói riêng và các dược chất nói chung.Comentários


bottom of page