top of page

Viện (IRDOP) gửi bài cho tạp chí Journal of Nutritional Science and Vitaminology (SCIE)

Nhận lời mời viết bài cho tạp chí Journal of Nutritional Science and Vitaminology (SCIE), TS. Nguyễn Hữu Nghị đã đại diện viện IRDOP viết bản thảo tổng hợp kết quả nghiên cứu về quá trình hấp thụ và chuyển hóa của polyphenols. Kết quả nghiên cứu chia sẻ với cộng đồng khoa học trong và ngoài nước những thông tin về cơ chế hấp thụ và chuyển hóa hợp chất polyphenols trong chè xanh và chè đen tại thành ruột non. Đóng góp thêm những hiểu biết về các hợp chất polyphenols trong quá trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ chè. Chi tiết bài báo dưới đây.


ICN2022_JNSV_manuscript_Huu-Nghi Nguyen
.pdf
Download PDF • 405KB

bottom of page