top of page

VTC14 đưa tin về Hội thảo 'Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên'

Những nội dung cơ bản và sự thành công của Hội thảo 'Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên' do Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên tổ chức đã được thể hiện trong bản tin của VTC14 ngày 14 tháng 7 năm 2022.


bottom of page