top of page

VTV1 giới thiệu về Hội thảo "Nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên"

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, tại Hà Nội, Hội thảo "nâng cao chất lượng sản phẩm từ nhiên nhiên" đã được Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông. Bản tin thời sự lúc 16h ngày 14 tháng 7 năm 2022 đã đưa tin về Hội thảo.

bottom of page