top of page

Xác định Tổng số vi khuẩn hiếu khí theo TCVN 4884-1:2015

Mục đích:

 • Xác định số lượng vi khuẩn hiếu khí có thể phát triển và hình thành khuẩn lạc trong môi trường thạch sau khi ủ ở điều kiện hiếu khí ở 30°C.

Phạm vi áp dụng:

 • Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

 • Môi trường trong khu vực sản xuất, chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Phương pháp:

 1. Chuẩn bị mẫu thử: Theo tiêu chuẩn cụ thể về sản phẩm liên quan.

 2. Chuẩn bị môi trường:

 • Thạch đếm đĩa (PCA):

 • Thành phần:

 • Sản phẩm thủy phân casein bằng enzym: 5,0 g

 • Chất chiết nấm men: 2,5 g

 • Glucose (C6H12O6), khan: 1,0 g

 • Thạcha: 9 g đến 18 g

 • Nước: 1 000 ml

 • Chuẩn bị:

 • Hòa tan các thành phần trên hoặc môi trường hoàn chỉnh khô vào nước, đun nóng nếu cần. Trộn kỹ và để yên trong vài phút.

 • Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng là 7,0 ± 0,2 ở 25 °C, sử dụng máy đo pH (6.4), nếu cần.

 • Phân phối môi trường vào các ống nghiệm, bình hoặc chai (6.8) có dung tích thích hợp. Khử trùng trong nồi hấp áp lực (6.1) ở 121 °C trong 15 min.

 • Nếu sử dụng ngay thì làm nguội môi trường trong nồi cách thủy (6.3) duy trì nhiệt độ từ 44 °C đến 47 °C trước khi sử dụng. Nếu không, bảo quản nơi tối ở nhiệt độ (5 ± 3) °C không quá 3 tháng dưới các điều kiện không làm thay đổi thành phần và đặc tính của môi trường.

 • Trước khi bắt đầu kiểm tra vi sinh vật, làm tan chảy hoàn toàn môi trường rồi để nguội trong nồi cách thủy (6.3) duy trì nhiệt độ từ 44 °C đến 47 °C trước khi sử dụng, xem TCVN 8128 (ISO 11133).

 • Sử dụng môi trường thạch tan chảy càng sớm càng tốt, không nên để quá 4 h.

 • Môi trường thạch phủ (nếu cần):

 • Thành phần:

 • Thạcha: 12 g đến 18 g

 • Nước: 1 000 ml

 • Chuẩn bị:

 • Cho thạch vào nước và đun đến sôi, khuấy liên tục cho đến khi thạch hòa tan hoàn toàn hoặc khuấy bằng nước nóng trong khoảng 30 min.

 • Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng là 7,0 ± 0,2 ở 25 °C dùng máy đo pH (6.4), nếu cần.

 • Phân phối môi trường vào các ống nghiệm, bình hoặc chai (6.8) có dung tích thích hợp.

 • Khử trùng trong nồi hấp áp lực ở 121 °C trong 15 min.

 • Nếu sử dụng môi trường ngay thì làm nguội trong nồi cách thủy (6.3) duy trì nhiệt độ từ 44 °C đến 47 °C trước khi sử dụng. Nếu không, bảo quản môi trường nơi tối ở nhiệt độ (5 ± 3) °C không quá 3 tháng dưới các điều kiện không làm thay đổi thành phần và đặc tính của môi trường.

 • Trước khi bắt đầu kiểm tra vi sinh vật, làm tan chảy hoàn toàn môi trường rồi để nguội trong nồi cách thủy (6.3) duy trì nhiệt độ từ 44 °C đến 47 °C trước khi sử dụng, xem TCVN 8128 (ISO 11133).

 1. Cấy và ủ:

 • Cấy 1 ml mẫu thử hoặc dung dịch pha loãng mẫu thử vào đĩa Petri chứa thạch đếm đĩa.

 • Ủ ở 30°C trong 72 giờ.

 1. Đếm khuẩn lạc:

 • Đếm số lượng khuẩn lạc trên đĩa Petri.

 • Tính số lượng vi khuẩn trong 1g hoặc 1ml mẫu thử.

 1. Biểu thị kết quả:

 • Báo cáo số lượng vi khuẩn trong đơn vị CFU/g hoặc CFU/ml.

 • Ghi chú bất kỳ hạn chế nào của phương pháp.

 1. Ghi chú:

 • Tiêu chuẩn này chỉ xác định số lượng vi khuẩn hiếu khí có thể phát triển và hình thành khuẩn lạc trong môi trường thạch đếm đĩa.

 • Kết quả thu được có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như:

 • Phương pháp lấy mẫu

 • Chuẩn bị mẫu

 • Loại môi trường

 • Điều kiện ủ

 • Kỹ năng của người kiểm tra

Do đó, cần thận trọng khi giải thích kết quả và so sánh với các tiêu chuẩn vi sinh khác.

 1. Tài liệu tham khảo:

 2. TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) - Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp định lượng vi sinh vật - Phần 1: Đếm khuẩn lạc ở 30°C bằng kỹ thuật đổ đĩa.

 3. TCVN 6404 (ISO 7218) - Phòng thí nghiệm vi sinh - Yêu cầu chung về trang thiết bị.

 4. TCVN 8128 (ISO 11133) - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật.Comments


bottom of page