IRDOP / Các nghiên cứu

CÁC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu, định danh các giống, loài cây dược liệu

Nghiên cứu về tác dụng sinh học của các hợp chất hữu cơ tự nhiên

Công nghệ sản xuất

Nghiên cứu và hoàn thiện các quỳ trình, công nghệ sản xuất các sản phẩm từ thiên nhiên

Please reload

Nghiên cứu bào chế

Nghiên cứu bào chế các sản phẩm từ thiên nhiên

Kinh nghiệm dân gian

Nghiên cứu và chứng minh khoa học các kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ dân gian

Nghiên cứu, thử nghiệm theo đặt hàng

​Nghiên cứu, thử nghiệm theo đặt hàng cá nhân.

Please reload

logo.jpg

IRDOP

12 Phùng Khoang,

Trung Văn

Nam Từ Liêm, Hà Nội

_

+84-24-3553-5355

Nội dung

Giới Thiệu

Các nghiên cứu

Kiểm nghiệm

​Tư Vấn - đào tạo

Tuyển dụng

Mạng Xã Hội

Facebook

Linked-in

Liên kết

Elemento Việt Nam

Cat canh Cap

​Quy Ung Thu Da VN

©2021 Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên