DỊCH VỤ KHOA HỌC

IRDOP cung cấp các giải pháp khoa học hiệu quả và kịp thời

PHÂN TÍCH

KIỂM NGHIỆM

Phòng thì nghiệm đạt

tiêu chuẩn ISO 17025

NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN

Cung cấp các giải pháp khoa học

và chuyển giao công nghệ

ĐÀO TẠO

& TẬP HUẤN

Đăng ký tập huẩn và đào tạo

tại đây

logo.jpg

IRDOP

12 Phùng Khoang,

Trung Văn

Nam Từ Liêm, Hà Nội

_

+84-24-3553-5355

Nội dung

Giới Thiệu

Các nghiên cứu

Kiểm nghiệm

​Tư Vấn - đào tạo

Tuyển dụng

Mạng Xã Hội

Facebook

Linked-in

Liên kết

Elemento Việt Nam

Cat canh Cap

​Quy Ung Thu Da VN

©2021 Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên