Marble Surface

THÀNH VIÊN IDROP

PGS.TS Trần Thị Oanh

Director

TS.Nguyễn Hữu Nghị

Vice Director

Senior Scientist

TS.Trần Xuân Đức

Senior Scientist

TS.Nguyễn Bá Hoạt

Senior Scientist

PGS.TS Nguyễn Minh Chính

logo.jpg

IRDOP

12 Phùng Khoang,

Trung Văn

Nam Từ Liêm, Hà Nội

_

+84-24-3553-5355

Nội dung

Giới Thiệu

Các nghiên cứu

Kiểm nghiệm

​Tư Vấn - đào tạo

Tuyển dụng

Mạng Xã Hội

Facebook

Linked-in

Liên kết

Elemento Việt Nam

Cat canh Cap

​Quy Ung Thu Da VN

©2021 Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên