top of page
Marble Surface

THÀNH VIÊN IDROP

facebook_1607055886610_67404809334320087

PGS.TS Trần Thị Oanh

Director

TS-Nghi.jpg

TS.Nguyễn Hữu Nghị

Vice Director

NM-Chinh.png

Senior Scientist

IMG_20201203_170617.jpg

TS.Trần Xuân Đức

Senior Scientist

Nguyen-Ba-Hoat-1.png

TS.Nguyễn Bá Hoạt

Senior Scientist

PGS.TS Nguyễn Minh Chính

bottom of page