top of page

Giới thiệu​

Viện nghiên cứu và phát triển
Sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Được thành lập từ 2015, IRDOP là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các giải pháp dựa trên nguồn lực thiên nhiên. Với đội ngũ chuyên gia tài năng và đam mê, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ bền vững, an toàn, và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu khoa học

Về khía cạnh khoa học, IRDOP quan tâm đến hệ sinh thái và các hợp chất hữu cơ đang định hình nên thế giới tự nhiên. Mục tiêu của IRDOP là xác định, mô tả các cơ chế khoa học cụ thể của các hợp chất này nhằm ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kiểm nghiệm & Khảo nghiệm

Vật lý

Hóa học 

Sinh học​

Nghiên cứu phát triển

Phát triển dược liệu

​Phát triển nông nghiệp

Mỹ phẩm, Hóa phẩm

​Dược phẩm

​Dịch vụ Công bố

Công bố Thực phẩm​

Công bố Hóa phẩm​

Công bố Thực phẩm chức năng

Công bố Thực phẩm BVSK

Công bố Thực phẩm Dinh dưỡng

Liên hệ

bottom of page