top of page
IRDOP Kiểm nghiệm dược liệu

Phân tích Dược liệu

Với những chuyên gia đầu ngành về dược liệu phân tích, chiết xuất và phát triển tài nguyên. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ về dược liệu 

Kiểm nghiệm Dược liệu

Định tính hoặc định lượng các sản phẩm từ dược liệu. Phân tích và đánh giá chất lượng dược liệu.

Nghiên cứu phát triển

Định danh, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chiết xuất, xử lý chất thải công nghiệp và nhân rộng quy mô sản xuất ... 

Chất chuẩn phân tích

Nghiên cứu và sản xuất chất chuẩn và chất đối chiếu dược liệu. Phân lập cao  định chuẩn dược liệu.

​Phát triển vùng dược liệu

Tư vấn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa quản lý vùng trồng. Tiếp cận và phát triển chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp và dự án

Một số dự án

Image by Aaron Burden

Red Dot Ltm. Pty - Singapore

Công ty Cổ phần Chất chuẩn Việt Nam - HCM

Công ty Cổ phần Pomax - HCM

Nhà máy Dược phẩm và Sinh học Khoa sinh - Hà Nội

bottom of page