top of page
Lab Experiments
logo.jpg

Giới thiệu

IRDOP được thành lập với sứ mệnh, thông qua đầu tư thương mại và cấp phép công nghệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại Việt Nam.

Mục tiêu khoa học

Về khía cạnh khoa học, IRDOP quan tâm đến hệ sinh thái và các hợp chất hữu cơ đang định hình nên thế giới tự nhiên. Mục tiêu của IRDOP là xác định, mô tả các cơ chế khoa học cụ thể của các hợp chất này nhằm ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sứ mệnh

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) cam kết thúc đẩy phát triển xã hội, văn hoá và môi trường của Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, đạo tạo và CSR dựa trên hợp tác chiến lược với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp trên khắp thế giới.

​CÁC HOẠT ĐỘNG

Lab Work

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

PHÂN TÍCH

KIỂM NGHIỆM

Phòng thì nghiệm đạt

tiêu chuẩn ISO 17025

NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN

Cung cấp các giải pháp khoa học

và chuyển giao công nghệ

ĐÀO TẠO

& TẬP HUẤN

Đăng ký tập huẩn và đào tạo

tại đây

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐH NL Thái Nguyên.jpg
BoTuPhap.jpg
Rd126d93b19e70e50de065366b2a12174.jpg
aov.PNG
Logo- Cty CP Dược phẩm CPC1.jpg
Logo Ladophar.jpg
Logo Cty TNHH dược phẩm Healthy Beauty.j
Logo- Cty ADC.png
Logo Warantek.jpg

KHÁCH HÀNG

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

bottom of page